SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CỦA GAKKEN

=> Tập đoàn Gakken đặt mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu về “giáo dục” và “phúc lợi y tế” để góp phần giải quyết các vấn đề khác nhau đồng thời tạo ra nhiều giá trị mới theo nhu cầu thay đổi mạnh mẽ xã hội.

kiddihub-va-gakken
Đăng kí chương trình
HAPPY_KIDS
nhung-diem-noi-bat-cua-truong-mam-non-song-ngu
nhung-diem-noi-bat-cua-truong-mam-non-song-ngu-sakura
Am-thanh-2