VỀ CHƯƠNG TRÌNH STEAM

STEAM là một triết lý giáo dục đa ngành kết hợp khoa học và sáng tạo bao gồm 5 lĩnh vực: Science (khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật), Mathematics (Toán học).

Dựa trên nền tảng khoa học và toán học, đây là một nền tảng giáo dục toàn diện nhằm nuôi dưỡng những khả năng phi nhận thức như khả năng tư duy, diễn đạt và sáng tạo với sự nhạy bén thông qua lao động sản xuất. Đây được coi là những kỹ năng thiết yếu để sinh tồn trong tương lai và được chú trọng ở hầu hết các quốc gia trên toàn cầu.
STEAM là triết lý giáo dục cốt yếu để đạt được mục tiêu hệ thống giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

* Khả năng phi nhận thức bao gồm tự nhận thức (kiên trì và tự khẳng định), động lực (động lực và sự tập trung), kiên trì (bền bỉ), kỹ năng giao tiếp xã hội (hợp tác và lòng trắc ẩn), và khả năng đáp ứng (lạc quan và học hỏi từ thất bại) và trí tưởng tượng.

Tìm hiểu thêm đăng kí
giờ học