Vừa học vừa chơi – tư duy hào hứng 

Tạo sự khác biệt cho trường học của bạn

Gakken STEAM Program ứng dụng triệt để tính chuyên môn cũng như những kinh nghiệm đã tích luỹ được của tập đoàn Gakken – tập đoàn giáo dục có bề dày 70 năm hoạt động tại Nhật Bản. Chương trình này tập trung vào việc khai thác và phát triển những năng lực phi nhận thức ở trẻ, ví dụ như trí tò mò, khả năng tư duy logic – những yếu tố sẽ rất cần thiết cho việc học tập của trẻ sau này.

Đây là chương trình đã được Việt hoá kĩ lưỡng nhằm thích ứng với bối cảnh văn hoá cũng như giáo dục mầm non tại Việt Nam, và sẽ được cung cấp đến các trường mầm non qua những giáo viên chuyên trách đã được Gakken chứng nhận

DSC00230

Thúc đầy tinh thần đồng đội

Phát triển tư duy logic

DSC02336
khóa học khoa học
khóa học lập trình